RCE & het Corona virus

Hallo Allemaal,

English below,

Wij begrijpen dat er naar aanleiding van de nieuwsberichten vragen zijn bij vrijwilligers, ouders en spelers over de impact van covid-19 (Corona) virus voor Rugby club Eindhoven. Op dit ogenblik volgen wij de aanbevelingen en adviezen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de NRB (Nederlandse Rugby Bond).

Vooralsnog zullen trainingen en wedstrijden gewoon doorgaan in lijn met de richtlijnen van het RIVM en de NRB.

Wel adviseert het RIVM dat inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten dienen te beperken door thuis te blijven. Daarom vragen wij ook dringend dat spelers, vrijwilligers en ouders met dergelijke klachten zich onthouden van deelname of aanwezigheid van rugby activiteiten bij RC Eindhoven en de adviezen van het RIVM op te volgen.                                                                                          

Voel jij je niet lekker, koortsig en of verkouden, kom dan niet naar de club en meld je af bij je teammanager en ziek goed uit!!  Wij doen een beroep op ieders gezond verstand en verantwoordelijkheidsgevoel.

Op de website van het RIVM wordt informatie continue bijgewerkt over alle ontwikkeling-

en;  www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Mocht de situatie veranderen dan zullen wij de aanbevelingen en advies van het RIVM en de NRB met onmiddellijke ingang overnemen en iedereen daarover informeren.           

Met vriendelijke Groet,

——————————–

Hello all,

We understand that recent news around the Covid-19 (Corona) virus is triggering questions with our volunteers, players and parents of Rugby club Eindhoven. We will follow the recommendations and advice of the RIVM (National Institute for Public Health and the Environment) and the NRB (Dutch Rugby Union).

For the moment all trainings and matches will continue as scheduled in line with guidelines of the RIVM and the NRB.

It is however noted that the RIVM advises residents of the province of Noord-Brabant to limit their social contact and stay at home if they have a cold, cough or a fever. We therefore ask players, volunteers and parents with such symptoms to refrain from participating in or visiting any rugby activities at RC Eindhoven and follow the guidelines of the RIVM.

If you don’t feel well, feverish or have a cold, don’t come to the club and inform your team manager. Get well first!! We appeal to everyone’s common sense and sense of responsibility.

On the RIVM website information is constantly updated on all developments; www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Should the situation change we will follow the recommendation and advise of the RIVM and NRB without further delay and inform you accordingly.

Kind regards,

 

Cindy Polman.

 

Secretaris RC eindhoven